Teken de Cito-toets rekenen uit voor je kind

cito toets

In groep 6 wordt de Cito-toets rekenen een stuk moeilijker dan hij altijd geweest is. Dat komt omdat er vanaf groep 6 veel meer strategieën en vaardigheden worden aangeleerd in het rekenonderwijs. Kinderen moeten ineens veel meer kunnen en dat wordt op Cito-toetsen rekenen getest.
In groep 6 en verder kan dit voor veel achterstanden zorgen. Leerlingen raken de draad sneller kwijt en dat is helemaal niet gek. Rekenspecialisten op basisscholen doen hun best om groepen met slechte resultaten te begeleiden of zetten zich in voor individuele leerlingen. Maar dat is soms niet toereikend.
Wanneer je het idee hebt dat je kind verzuipt in het rekenen, is het goed om het visueel te maken. Dat betekent soms letterlijk dat je sommen uit moet tekenen.

Visueel maken van sommen

Kinderen kunnen soms beter leren als ze iets voor zich zien. De kale som 4 + 4 = is in groep 3 bijvoorbeeld een stuk inzichtelijker te maken door vier knikkers te pakken en er vier bij te geven. Kinderen zien dan namelijk met hun eigen ogen wat die kale som behelst.
In groep 6 moet je hier soms naar terugpakken, want het is de gewoonte dat rekensommen steeds kaler en kaler worden. Voor beelddenkers kan het daarom heel prettig zijn om die sommen visueel te maken.
Nu wil dat niet zeggen dat je voor elke som letterlijk moet doen wat er in de context staat, want dat zou betekenen dat je sommen met breuken doet aan de hand van diepvriespizza’s of pannenkoeken en dat je sommen tot in de 10.000 met echt geld zou moeten gaan doen (of met speelgoedgeld, wat ook al een vermogen kost als je tot € 10.000 aan briefjes moet kopen).
Hoe dan ook: visueel maken kan helpen. Begin bijvoorbeeld eens met het uittekenen van een som.

Teken sommen uit

Voor kinderen kan het heel verhelderend werken als je sommen letterlijk uittekent. Die pizza’s bijvoorbeeld, kun je prima uittekenen. Net als rekenen met geld. Eigenlijk kun je alles uitrekenen.
Maar leer je kind dan niet alleen om de som uit te tekenen, leer hem ook de foefjes kennen om dat snel te doen. Een paar strepen zijn ook goed als poppetjes. Want straks heb je ineens 20.000 toeschouwers in een stadion. Dan teken je ook geen 20.000 streepjes, maar gewoon grote massa’s.
Je snapt waarschijnlijk wel waar we op doelen!

Vertaalcirkel

Het is heel normaal in het rekenonderwijs om sommen letterlijk uit te tekenen. Dat maakt onderdeel uit van een stroming die staat achter de “vertaalcirkel”. De vertaalcirkel is eigenlijk een theorie die zegt dat leerlingen erbij gebaat zijn om sommen voor zich te zien. Je moet de som vertalen naar de praktijk, want op die manier zien leerlingen het nut van een som in. Waarom moeten ze dat berekenen? Niet omdat het in een boek staat, maar omdat ze er later – in de winkel, op het werk – mee geconfronteerd kunnen worden en het dan wel prettig is om te weten welke strategie je toe moet passen.
De vertaalcirkel staat leerlingen toe om een som uit te tekenen. Ze moeten dan van een kale som een tekening maken en aangeven wat er nu eigenlijk gebeurt.

Conclusie

Wil jij je kind helpen met rekenen? Grote kans dat je kind in groep 6 zit en moeite heeft met rekenonderwijs. Er wordt ook veel nieuwe stof aangeboden in groep 6. Je kan je kind heel goed helpen door sommen visueel te maken. Beelddenkers hebben hier sowieso heel veel baat bij, maar in principe werkt het voor alle kinderen.
Neem gewoon een tekenvel en teken precies uit wat er in de som gevraagd wordt. Op die manier kun je het inzichtelijk maken en help je een kind zich goed te oriënteren op de som, de bijhorende vraagstelling en het koppelen van de juiste vaardigheid en strategie.