Boekhouding uitbesteden of zelf doen

De boekhouding komt automatisch kijken wanneer een bedrijf wordt opgestart. Een goede boekhouding is een van de pijlers van de onderneming. Maar er is gekozen voor het vak ondernemer, niet voor boekhouder. Is het daarom belangrijk om het boekhouden uit te besteden of niet?

Voordelen van het zelf doen

Boekhouden is een vak apart. Waar het vroeger met de hand gebeurde zijn er tegenwoordig veel programma’s die het boekhouden vergemakkelijken. De administratie blijft een van de minst populaire onderdelen binnen het bedrijf. Wanneer het boekhouden zelf wordt gedaan blijft er overzicht op de in en uitgaande kasstromen. Dit geeft meer informatie dan wanneer alleen het banksaldo wordt bekeken. Een afhankelijke is de grootte van het bedrijf. Bij een klein bedrijf kunnen er weinig facturen van de in- en verkoop. Zo blijft de boekhouding overzichtelijk en zou het overbodig zijn om dit uit te besteden.  Bij moeite met de boekhouding kan er gedacht worden aan een cursus boekhouding. Deze kan online gevolgd worden in de eigen tijd.


Voordelen van het uitbesteden

Het uitbesteden van de boekhouding heeft ook enkele voordelen. Wanneer het uurloon van de boekhouder lager is dan dat van de ondernemer kan dit interessant zijn. Daarnaast hebben grote bedrijven lastige boekhoudingen. De belastingdienst rekent er wel op dat de administratie correct en volledig wordt aangeleverd. Bij het ontbreken van gegevens kunnen er flinke boetes volgen, waar geen enkele ondernemer op zit te wachten. Daarnaast kan er volledig gericht worden op de activiteiten van de onderneming.

Er kan bij het uitbesteden worden gekozen voor zowel een accountant als een boekhouder. Een accountant is bevoegd om een verklaring van financiële betrouwbaarheid uit te reiken, de accountantsverklaring. Zij controleren vaak de jaarrekening die de boekhouders samenstellen. Daarnaast beschikt een accountant over meer fiscale kennis dan een boekhouder. Voor kleine bedrijven is een boekhouder voldoende, mits zij de tijd voor uw onderneming en vragen nemen.